N O V I N K A :

poklad
Právě vychází román Roberta Gutenberga NEVINEN!!!
Jak je ukryt Štěchovický poklad? Thri-​ller inspirovaný napínavým příběhem ukrývání, ale i letitého hledání „Štěcho-​vického pokladu“ nebezpečně osciluje mezi realitou a fantazií. Opravdu potře-​bujeme regrese do minulých životů, abychom našli pravdu?
Obyčejný pražák během povodní 2002 zcela nepřipraven začne prožívat opakova-​né spontánní návraty do minulého života, kdy jako SS-Sturmbannführer od ženistů na sklonku války řídil přísně tajnou operaci – ukrývání beden se záhadným obsahem nedaleko Štěchovic. Prolnutí dvou životů v jedné osobě zákonitě vyvolá chaos.
Ten odstartuje spletitou lavinu dobrodru-​žných událostí, ve kterých figurují lovci pokladů, bulvární novináři, pyrotechnici, exploze, honičky v autech, muži v černém, zvláštní policejní složky a nakonec i onen bájný poklad. Příběhem se proplétá i „love story“ hlavního hrdiny a jeho city k jedné ženě napříč dvěma životy, což mu vše ještě komplikuje. Poměrně trefný popis nedávné pražské současnosti tak rámuje do širších souvislostí archetypální až mystický příběh hledání a nalézání, lásky a nenávisti, života a smrti. Román sice končí šťastně, ale některé znepokojivé otázky zůstávají: co kdyby někdo začal hledat na těch „správných“ místech?